Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

fundusz_ue (139.19KB, PNG) logo_ue (109.35KB, PNG)


OPIS  PROJEKU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” składającego się z 27 kontraktów w tym: 21- na roboty, 4- na dostawy i 2 - kontraktów usługowych. 28 marca 2017 roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całkowita wynosi 170 120 941,18 zł (z VAT) z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 84 478 245,27 zł.

 

Przejdź do aktualności dotyczących podpisanych umów w ramach Projektu.
  

Zakres Projektu
 • budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • budowa, remont oraz przebudowa sieci wodociągowej
 • zakup samochodów specjalistycznych do obsługi i utrzymania sieci kanalizacyjnej
 • budowa i wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną
 • budowa nowego piaskownika i nowego węzła przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów 

Cele Projektu
 • wyposażenie  obszarów miasta w  nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych różnych średnic
 • przebudowa sieci dystrybucji wody podyktowana  zwiększonym  zapotrzebowaniem na wodę
 • maksymalizacja produkcji biogazu
 • poprawa procesu oczyszczania ścieków
 • usprawnienie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Krakowie za pomocą specjalistycznego  sprzętu mobilnego
 • usprawnienie zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną  za pomocą zbudowanego wielofunkcyjnego systemu informatycznego do zarządzania siecią 
   
Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)
 • budowa  6,18 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • remont  23,22 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • budowa 3,60 km nowej sieci wodociągowej
 • przebudowa 1,82 km sieci wodociągowej
 • remont 5,28 km sieci wodociągowej
 • zakup 4 samochodów specjalistycznych do obsługi i utrzymania wybudowanej sieci kanalizacyjnej
 • budowa i wdrożenie inteligentnego  systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną
 • budowa nowego piaskownika oraz nowego węzła przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów

Planowane efekty ekologiczne  (wskaźniki rezultatu bezpośredniego)
 • liczba dodatkowych osób, która skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków -  373 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 373 RLM
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 14 tys. ton/rok 
   
Kontrakty na roboty i dostawy 

Poniżej linki do konkretnych kontraktów.
 

Kontrakty usługowe
 
 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020