Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.257.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 16.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Taryfa wchodzi w życie w dniu 24.05.2018 r.
W okresie od 24.05.2018 r. do 23.05.2019 r. obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(w zł)
Cena brutto (w zł)
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 3,90 4,21
2. Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,50 5,94
3. Opłata stała abonamentowa dla:
•  30-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego okresu rozliczeniowego
•  90-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody
•  90-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody
 
4,70
4,70
4,70

1,89

1,89
5,08
5,08
5,08

2,04

2,04
4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - za 1 % przekroczenia 0,028 0,030

 
     

Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.