Menu mobile

Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. przypominają, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ‒ organ regulacyjny, decyzją nr KR.RET.070.257.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 24.05.2019 r. do 23.05.2021 r.

W ostatnich 12 miesiącach obowiązywania taryfy, tj. od 24.05.2020 r. do 23.05.2021 r. ceny i stawki kształtować się będą następująco:
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto (zł)
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,11 4,44
2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,60 6,05
3. Opłata stała abonamentowa dla:
•  30-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego okresu rozliczeniowego
•  90-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody
•  90-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody.
 
5,13
5,13
5,13

2,02

2,02
5,54
5,54
5,54

2,18

2,18
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych.
0,028 0,030
Cena brutto zawiera 8% podatku VAT. 

Cena za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odebranych ścieków od 24 maja 2020 roku wzrośnie o 15 groszy, tj. o 1,5%. Oznacza to, że przy średnim miesięcznym zużyciu wody na osobę na poziomie 3,7 m3, wzrost kosztów wyniesie 55 groszy na os./m-c. 
 
Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie podejmują i z dużą skutecznością realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w istotny i wymierny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Wodociągi Miasta Krakowa, obsługując ponad milion użytkowników dokładają wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W swoich działaniach Spółka wykorzystuje najlepsze technologie i realizuje wielomilionowe inwestycje pozyskując skutecznie dofinansowanie z funduszy unijnych.

W latach 2002–2019 Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczyły 3,2 miliarda zł na rozwój.

Dobrze zaplanowana, długofalowa strategia inwestycyjna daje gwarancję, że w Krakowie mamy najwyższej jakości wodę, a oczyszczone ścieki spełniają wszystkie wymogi prawa polskiego i unijnego.

 

PLIKI DO POBRANIA