Menu mobile

Kontrakt 1 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kanalizacji panelami GRP
 

Kontrakt 1 w projekcie "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V"  obejmuje modernizację odcinków sieci sanitarnej i ogólnospławnej. Modernizacja zostanie wykonana metodą bezwykopową przy pomocy paneli GRP. Inwestycja będzie realizowana w  Al. Słowackiego, na lewym brzegu rzeki Wilgi, na prawym brzegu rzeki Białuchy oraz w Al. Mickiewicza i Krasińskiego na terenie dzielnicy Stare Miasto.
 

stan na dzień 30.04.2018

 
  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 1 Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi

       Trwają prace organizacyjne, przygotowawcze i projektowe.
  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 2 Kolektory Al. Słowackiego

  • Trwają prace organizacyjne, przygotowawcze i projektowe.
  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 3 Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy

      Trwają prace organizacyjne, przygotowawcze i projektowe.

  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 4 Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego

    Trwają prace organizacyjne, przygotowawcze i projektowe.