Menu mobile

Kontrakt 1 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kanalizacji panelami GRP
Kontrakt 1 w projekcie "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V"  obejmował modernizację odcinków sieci sanitarnej i ogólnospławnej. Modernizacja została wykonana metodą bezwykopową przy pomocy paneli GRP. Zadanie było realizowane w  Al. Słowackiego, na lewym brzegu rzeki Wilgi, na prawym brzegu rzeki Białuchy oraz w Al. Mickiewicza i Krasińskiego na terenie dzielnicy Stare Miasto.

 

stan na dzień 31.12.2020

 

  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 1 Kolektor lewobrzeżny rzeki WilgiKontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 1004,23 m.

Protokół Odbioru Końcowego podpisano 17.01.2020
 

  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 2 Kolektory Al. SłowackiegoKontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 1130, 32 m.

Protokół Odbioru Końcowego podpisano 10.09.2019
 

  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 3 Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 2452, 30 m.

Protokół Odbioru Końcowego podpisano 18.05.2020
 

  • Remont kanalizacji panelami GRP - część nr 4 Kolektory Al. Mickiewicza i KrasińskiegoKontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 2202, 58 m.

Protokół Odbioru Końcowego podpisano 16.11.2020