Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków

Powrót do strony głównej

Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 

„Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.


Nr Umowy: GEKON2/02/266926/3/2015
Kwota dofinansowania: 6 959 662  PLN
 

Projekt pt. „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”, realizowany w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie będące liderem konsorcjum w składzie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
  • Koszt całkowity Projektu:  14 472 750,00 PLN
  • Okres realizacji: 2015 – 2017 r.

Cel Projektu: stworzenie Zintegrowanego Systemu Efektywności Energetycznej (ZSEE), który obniży zużycie energii konwencjonalnej Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów”, a jednocześnie pozwoli zwiększyć produkcję energii w oparciu o odnawialne źródła energii.