Menu mobile

Katarzyna Jachymska

Powrót do strony głównej

Katarzyna Jachymska Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Członek Zarządu-Katarzyna Jachymska

Katarzyna Jachymska

Członek Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Związana z branżą wodociągową od 2003 roku. Pracę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach rozpoczęła na stanowisku Specjalisty-Kontrolera Finansowego, w 2005 roku awansowała na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, a następnie została Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju.

Od 2013 roku była Pełnomocnikiem Zarządu, a później Dyrektorem Projektu „Budowa Nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach” (obecnie Arena Gliwice). W 2016 roku została Prokurentem, a w sierpniu 2016 roku Członkiem Zarządu Spółki. Od lutego 2020  roku do 30 czerwca 2021 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu. 4 czerwca 2022 roku została powołana na Członka Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Katarzyna Jachymska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat, doktor nauk prawnych, ukończyła studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. Jest Członkiem Rady Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach.

W trakcie osiemnastoletniego doświadczenia w branży wodociągowej była odpowiedzialna między innymi za wydatkowanie środków przedakcesyjnych, pozyskiwanie środków UE na inwestycje w ramach infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz realizację tych projektów, o łącznej wartości 450 mln złotych. Jednocześnie w latach 2013-2021 była odpowiedzialna za budowę i eksploatację jednego z trzech największych obiektów widowiskowo – sportowych w Polsce – Areny Gliwice.