Projekty unijne

Powrót do strony głównej

Projekty unijne


Dlaczego projekty unijne?
 

Wodociągi Miasta Krakowa od 2003 roku sukcesywnie realizują politykę kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Kraków. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwa stała się realizacja wielomilionowych inwestycji. Fundusze wykorzystywane są w sposób przemyślany w celu  podniesienia komfortu i standardu życia mieszkańców Krakowa i poprawy ochrony środowiska naturalnego.
 

Jak inwestujemy unijne środki?


Pierwszą potężną inwestycją, o kluczowym znaczeniu dla miasta, sfinansowaną z przedakcesyjnego funduszu ISPA
i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, był projekt „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”, zrealizowany w latach 2003-2010. Drugim projektem była „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie–Etap I” (2005-2010). 
 
W latach 2013-2015 Wodociągi Miasta Krakowa realizowały trzy kolejne projekty unijne: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap II”, „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap III” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap IV”.

28 marca 2017 roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V".

30 października 2017 roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI" .