Menu mobile

Projekty unijne

Powrót do strony głównej

Projekty unijne Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo Unii Europejskiej

Dlaczego projekty unijne?

 
Wodociągi Miasta Krakowa od 2003 roku sukcesywnie realizują politykę kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Kraków. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwa stała się realizacja wielomilionowych inwestycji. Fundusze wykorzystywane są w sposób przemyślany w celu  podniesienia komfortu i standardu życia mieszkańców Krakowa i poprawy ochrony środowiska naturalnego.
 

Jak inwestujemy unijne środki?


Pierwszą potężną inwestycją, o kluczowym znaczeniu dla miasta, sfinansowaną z przedakcesyjnego funduszu ISPA
i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, był projekt „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”, zrealizowany w latach 2003-2010. Drugim projektem była „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie–Etap I” (2005-2010). 
 
W latach 2013-2015 Wodociągi Miasta Krakowa realizowały trzy kolejne projekty unijne: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap II”, „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap III” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap IV”.

28 marca 2017 roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V".

30 października 2017 roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI" .

Poniżej linki do każdego z projektów: