Edukacja ekologiczna

Powrót do strony głównej

Edukacja ekologiczna

Wodociągi Miasta Krakowa od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska.

Do najmłodszych odbiorców skierowane są dwa autorskie projekty edukacyjne: „Akademia Kropelki” i „Wędrówki Kropelki”, natomiast do młodzieży warsztaty na ścieżce edukacyjnej „To się w ścieku nie mieści!". Zajęcia w przystępny sposób przybliżają  zagadnienia związane z uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych.

Działalność edukacyjną rozwijamy również na innych płaszczyznach. Od kilku lat w ramach kampanii „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” informujemy mieszkańców o walorach bezpiecznej i bogatej w substancje mineralne wody z krakowskich kranów. Organizujemy Dni Otwarte na naszych obiektach, czynnie uczestniczymy w eventach ekologicznych. W ramach działań edukacyjnych zostały opracowane także: wirtualne spacery po obiektach wodociągowych, gry edukacyjne oraz materiały informacyjne.  
 

Dla przedszkoli

Dla szkół

Wirtualne spacery

Kampanie informacyjne

Nasze filmy 

Rejsy