Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków

Powrót do strony głównej

Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

   
 

Projekt „Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków”

Numer umowy: RPMP.01.02.01-12-0237/19-00 z dnia 18.02.2020 roku

 

Beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie realizuje Projekt pt. „Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Cele projektu:

  • opracowanie innowacyjnej technologii odzysku fosforu z osadów ściekowych, uwzględniających specyfikę polskich oczyszczalni ścieków
  • opracowanie modelu doboru i wdrażania technologii odzysku fosforu w polskich oczyszczalniach ścieków

Planowane efekty projektu:
  • możliwości wdrożenia opracowanej technologii we własnych oczyszczalniach ścieków Beneficjenta z uzyskaniem oszczędności
  • możliwość wdrażania rozwiązań w innych oczyszczalniach ścieków poprzez jego komercjalizację

 

  • Wartość projektu: 1 261 151,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 788 496,51 PLN
  • Okres realizacji: 2020 - 2021