Menu mobile

Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków

Powrót do strony głównej

Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

EFRR_kolor-300dpi (764.00KB, JPG)

  wodociagi-krakowskie-logo (55.00KB, PNG)  
 

Projekt „Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków”

Numer umowy: RPMP.01.02.01-12-0237/19-00 z dnia 18.02.2020 roku

 

Beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie realizuje Projekt pt. „Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Cele projektu:

  • opracowanie innowacyjnej technologii odzysku fosforu z osadów ściekowych, uwzględniających specyfikę polskich oczyszczalni ścieków
  • opracowanie modelu doboru i wdrażania technologii odzysku fosforu w polskich oczyszczalniach ścieków

Planowane efekty projektu:
  • możliwości wdrożenia opracowanej technologii we własnych oczyszczalniach ścieków Beneficjenta z uzyskaniem oszczędności
  • możliwość wdrażania rozwiązań w innych oczyszczalniach ścieków poprzez jego komercjalizację

 

  • Wartość projektu: 1 085 986,49 PLN 
  • Wkład Funduszy Europejskich: 639 606,68 PLN
  • Okres realizacji: 2020 - 2023