Kontakt
Wybierz dogodną formę kontaktu.

Powrót do strony głównej

Zgłoś awarię

Numer alarmowy 994
 • 12 42-42-303
 • 0-800-13-00-60


Centrala

 • 12 42-42-300

Centrum Obsługi Mieszkańców
ul. Senatorska 9, 30-106 Kraków

 • Recepcja - Dziennik Podawczy:
  12 42-42-314, 12 42-42-318
 • Dział Techniczny:
  12 42-42-315
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów:
  12 42-42-412
 • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków:
  12 42-42-432, 435, 436
 • Informacja o należnościach:
  12 62-03-370, 12 42-42-499
 • Odczyt wodomierza:
  12 42-42-437, -438, -487

Adres siedziby spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 208 457 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie,
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (MPWiK).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 


Sekretariat Prezesa Zarządu

tel. 12 62-03-320, 12 42-42-329
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 43-33-421
fax 12 42-42-442


Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Rzecznik prasowy:

Robert Żurek
tel. 12 62-03-369
tel kom. 662-19-19-19
fax 12 42-42-322
e-mail: rzecznik.prasowy@mpwik.krakow.pl