Menu mobile

Piotr Ziętara Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Prezes Zarządu - Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent, w następnych latach stopniowo awansując na stanowiska Kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego WMK S.A.), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, a w październiku 2021 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego kolejnej kadencji. 

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. W październiku 2023 roku uzyskał tytuł magistra Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych FH Campus w Wiedniu. 
 
Swoje wykształcenie systematycznie poszerzał, zdobywając wiedzę w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zarządzania, współpracy i koordynacji pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym, współpracy pomiędzy organami statutowymi. Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współuczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych, wdrażaniu nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.

Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, bierze udział w wielu konferencjach  i sympozjach naukowych w kraju, czynnie uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych, organizowanych przez European Benchmarking Co-operation. W dniu 29 kwietnia 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Piotr Ziętara jest członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w kadencji 2021-2025. W grudniu 2023 został powołany w skład Rady Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.


W 2019 roku Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa dołączył do grona laureatów nagrody Krakowski Dukat
w kategorii Menedżer Firmy. W tym samym roku otrzymał Medal Św. Krzysztofa - prestiżowe wyróżnienie, przyznane za wspieranie krakowskich tradycji. W 2020 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2021 roku otrzymał odznakę Honoris Gratia przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta i mieszkańców. W grudniu 2022 roku został laureatem nagrody Amicus Hominium w kategorii Odpowiedzialny Społecznie. W sierpniu 2023 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Drohobycz odebrał tytuł „Honorowego Obywatelstwa Drohobycza”, przyznany przez władze miejskie „w uznaniu za szczególny wkład w rozwój dobrych relacji między Drohobyczem, a Krakowem oraz pomoc mieszkańcom Drohobycza i Ukrainy w czasie pokoju, jak i wojny”.