Menu mobile

Formularze i wnioski

Powrót do strony głównej

Formularze i wnioski Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
WNIOSKI
pdf_FILE (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - DRUK NR ITT-1 (formularz F4-5-1)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci – DRUK NR ITT-2 (formularz F4-5-5)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci – DRUK NR ITT-3 (formularz F4-5-8)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych - DRUK NR ITT-4 (formularz F4-5-11)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - formularz F4-3-2
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-1
pdf (4.50KB, PNG) Informacja o ochronie danych osobowych
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zmianę danych objętych umową - formularz F3-5-2
pdf (4.50KB, PNG) Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(zgłoszenie zmiany danych objętych umową)
pdf (4.50KB, PNG) Załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków (zgłoszenie zmiany danych objętych umową)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
i / lub odprowadzenie ścieków - formularz F3-5-32
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek  o potwierdzenie przebiegu uzbrojenia wod-kan
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek dotyczący dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody
 
UMOWY
pdf (4.50KB, PNG) Umowa przyłączeniowa - formularz F4-3-7
pdf (4.50KB, PNG) Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-18
pdf_FILE (4.50KB, PNG) Informacja dotycząca obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krakowie w przypadkach zawierania umowy poza lokalem - druk F3-5-34
 
eFAKTURA
pdf (4.50KB, PNG) Regulamin udostępniania e-faktur
pdf (4.50KB, PNG) Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur
pdf (4.50KB, PNG) Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur
pdf (4.50KB, PNG) Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur
     
INNE
pdf (4.50KB, PNG) Oświadczenie o służebności przesyłu
pdf (4.50KB, PNG) Zgłoszenie podłączenia do kanalizacji miejskiej
pdf (4.50KB, PNG) Zgłoszenie przystąpienia do realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
pdf (4.50KB, PNG) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie - formularz F3-5-31
pdf (4.50KB, PNG) Protokół zdawczo-odbiorczy - formularz F3-5-33
pdf (4.50KB, PNG) Zgoda na obciążenie rachunku
pdf (4.50KB, PNG) Certyfikat BUREAU VERITAS
pdf (4.50KB, PNG) Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania MPWiK S.A.