Formularze i wnioski

Powrót do strony głównej

Formularze i wnioski

 
WNIOSKI
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody
i odprowadzenia ścieków - Druk F4-5-1.
Wniosek o wydanie  warunków przyłączenia sieci - Druk F4-5-5.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości - Druk F4-5-8.
Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych - Druk F4-5-11.
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - Druk F4-3-2.
Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - Druk F3-5-1.
Informacja o ochronie danych osobowych
Wniosek o zmianę danych objętych umową - Druk F3-5-2.
Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(zgłoszenie zmiany danych objętych umową).
Załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków (zgłoszenie zmiany danych objętych umową).
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
i / lub odprowadzenie ścieków - Druk F3-5-32.
Wniosek  o potwierdzenie przebiegu uzbrojenia wod-kan
Wniosek dotyczący dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości - Druk F4-5-8
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - Druk F4-5-1
 
UMOWY
Umowa przyłączeniowa - Druk F4-3-7.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Druk F3-5-18.
Informacja dotycząca obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krakowie w przypadkach zawierania umów z Konsumentem
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 
eFAKTURA
Regulamin udostępniania e-faktur.
Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur.
Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur.
Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur.
 
WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA/WYKONANIA PRZYŁĄCZA
Warunki montażu urządzeń pomiarowych - Druk F4-5-12.
Warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody - Druk F4-5-14.
Warunki montażu wodomierza dla pomiaru ilości wody z ujęć własnych - Druk F4-5-15.
Warunki montażu wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych - Druk F4-5-3.
Warunki wykonania przyłącza - Druk F4-3-1.
 
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Spis zawartości dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan. - Druk F4-5-9.
Spis zawartości dokumentacji projektowej miejskiej sieci wodociągowej - Druk F4-5-6.
Spis zawartości dokumentacji projektowej miejskiej sieci kanalizacyjnej - Druk F4-5-7.
Oświadczenie służebności przesyłu  
 
INNE
Wymagania dotyczące realizacji stacjonarnych układów pomiarowych przepływu ścieków
w przewodach otwartych - Druk F4-5-13.
Zgłoszenie podłączenia do kanalizacji miejskiej.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie - Druk F3-5-31.
Protokół zdawczo-odbiorczy - Druk F3-5-33.
Zgoda na obciążenie rachunku.
Certyfikat BUREAU VERITAS.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania MPWiK S.A.