Menu mobile

Formularze i wnioski

Powrót do strony głównej

Formularze i wnioski Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
WNIOSKI
pdf_FILE (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - DRUK NR ITT-1 (formularz F4-5-1) (0.67MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci – DRUK NR ITT-2 (formularz F4-5-5) (0.71MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci – DRUK NR ITT-3 (formularz F4-5-8) (0.65MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych - DRUK NR ITT-4 (formularz F4-5-11) (0.71MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - formularz F4-3-2 (0.65MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (0.54MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-1 (0.82MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o zmianę danych objętych umową - formularz F3-5-2 (0.60MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(zgłoszenie zmiany danych objętych umową) (0.67MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków (zgłoszenie zmiany danych objętych umową) (0.53MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
i / lub odprowadzenie ścieków - formularz F3-5-32 (0.68MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek  o potwierdzenie przebiegu uzbrojenia wod-kan (0.55MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wniosek dotyczący dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody (0.53MB, PDF)
 
UMOWY
pdf (4.50KB, PNG) Umowa przyłączeniowa - formularz F4-3-7 (0.77MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-18 (0.44MB, PDF)
pdf_FILE (4.50KB, PNG) Informacja dotycząca obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krakowie w przypadkach zawierania umowy poza lokalem - druk F3-5-34 (0.35MB, PDF)
 
eFAKTURA
pdf (4.50KB, PNG) Regulamin udostępniania e-faktur (0.26MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
     
INNE
pdf (4.50KB, PNG) Oświadczenie o służebności przesyłu (0.60MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zgłoszenie podłączenia do kanalizacji miejskiej (0.54MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zgłoszenie przystąpienia do realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - formularz F4-4-5 (0.63MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie - formularz F3-5-31 (0.52MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Protokół zdawczo-odbiorczy - formularz F3-5-33 (0.56MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zgoda na obciążenie rachunku (0.48MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Zlecenie stałe (0.53MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Certyfikat BUREAU VERITAS (0.27MB, PDF)
pdf (4.50KB, PNG) Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania MPWiK S.A. (0.17MB, PDF)