Menu mobile

Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji

Powrót do strony głównej

Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
innowacyjna_gospodarka (18.60KB, PNG) agh (4.62KB, PNG) mpwik (9.89KB, PNG) unia_europejska (11.50KB, PNG)

„Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji
w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich”


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,


NR umowy: UDA-POIG.01.03.01-12-052/12-01 z dnia 11.07.2013
Kwota dofinansowania: 1 462 140,00 PLN
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, Projekt „Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich” realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowieuzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
  • Koszt całkowity projektu: 2 292 960,00 PLN
  • Dofinansowanie: 1 462 140,00 PLN
    - 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków EFRR, czyli 1 242 819,00 PLN
    - 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, czyli 219 321,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 30.04.2013 – 31.12.2015
     
Celem strategicznym projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie praktycznego zastosowania systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych.