Kampanie informacyjne

Powrót do strony głównej

Kampanie informacyjne

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które Wodociągi Miasta Krakowa przekazują kolejnym pokoleniom.

Poprzez kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” Spółka informuje o wysokiej jakości kranówki i bezpieczeństwie mieszkańców aglomeracji krakowskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Kampania „To się w ścieku nie mieści!” ma na celu zwrócenie uwagi krakowian na problematykę związaną z użytkowaniem miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczaniem ścieków.
 

Dowiedz się więcej o naszych kampaniach:

 

KAMPANIA W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU

  

     

KAMPANIA TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI!