Zakład Sieci Wodociągowej

Powrót do strony głównej

Zakład Sieci Wodociągowej

Sieć wodociągowa miasta Krakowa w znacznej części zbudowana jest w układzie pierścieniowym (przewody wodociągowe tworzą obwody zamknięte) co przekłada się na dużą niezawodność systemu w zakresie dostawy wody do Odbiorców.

Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 2263 km. Szacuje się, że niemal 99,5% mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków posiada możliwość korzystania z miejskiego wodociągu.
 
Krakowska sieć wodociągowa rozwinięta w linii prostej sięgnęłaby do Magadouro w Portugalii.
 

 
 
 
Mapa sieci wodociągowej

 
Dbanie o prawidłowy stan sieci wodociągowej jest podstawowym zadaniem Wodociągów Miasta Krakowa. Stały monitoring pozwala na bardzo wczesne wykrywanie uszkodzeń. Likwidacja awarii, jako zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, jest priorytetowym działaniem, które bezpośrednio wpływa na ciągłość dostawy wody do Odbiorców.
 
Dążąc do poprawy jakości świadczonych usług, regularnie unowocześniamy i rozbudowujemy zarówno infrastrukturę wodociągową
jak również zaplecze techniczne i badawcze.

Nieodłącznym elementem wodociągu są zbiorniki wyrównawczo-zapasowe. Obecnie w systemie zaopatrzenia Krakowa pracuje
11 zespołów zbiorników wodociągowych o łącznej pojemności 310 tys. m³. W większości są to zbiorniki terenowe, usytuowane
w różnych częściach miasta. Najstarszy, wybudowany w 1901 roku w dzielnicy Zwierzyniec, ma pojemność 5000 m³.
 
Zbiornik wody pitnej "Kościuszko"
 
Największy zespół zbiorników wodociągowych o łącznej pojemności 158,5 tys. m³ znajduje się w Sierczy na trasie tranzytu z Zakładu Uzdatniania Wody "Raba" do Krakowa. Wśród nich znajdują się największe zbiorniki wodociągowe w Polsce o pojemności komór
po 34,0 tys. m³.

Ciągła modernizacja obiektów wodociągowych oraz sieci wpływa na coraz lepszą jakość wody. Ich prawidłowe funkcjonowanie gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie dostarczania kranowianki wszystkim mieszkańcom Krakowa.