Odczyt wodomierza

Powrót do strony głównej

Odczyt wodomierza

Wodomierze odczytywane są przez pracowników Wodociągów Miasta Krakowa w odstępach 30 lub 60 dniowych (wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie).

Odczyty wykonywane są w dni robocze. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik  winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz pisemne upoważnienie. Jeżeli pracownik Wodociągów Krakowskich nie zastanie Klienta w domu, to pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami.

Ilustracja MPWiK, Odczyt wodomierza

Prześlij stan swojego wodomierza

W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne wypełnienie formularza „Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.

W przypadku posiadania wodomierza sprzężonego
odczyty poszczególnych liczydeł proszę wpisać w poniższe pola:

W celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji odczytu
prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego:

* Poniższe dane mogą Państwo znaleźć na fakturze. „Kod klienta”, znajduje się w lewym górnym rogu pierwszej strony faktury, a „Punkt odczytowy
na kolejnych stronach.

** Pole nie jest wymagane.

Zgłoszenia stanu wodomierza przyjmowane są również:

Odczyt – to wskazanie stanu bieżącego, nie należy więc podawać zużycia wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.