Menu mobile

RODO w WMK S.A.

Powrót do strony głównej

RODO w WMK S.A. Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podejmują szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i aktualizujemy je na bieżąco aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Prowadzimy okresowe szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku ze zmianą nazwy Spółki zaktualizowaliśmy klauzule informacyjne. Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych osobowych nie zmienia się.

Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych dla MPWiK S.A. w Krakowie nie tracą ważności.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Olender. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez WMK S.A., w tym żądania realizacji Państwa uprawnień wynikających z przepisów RODO. Do zadań Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w tym np. zmiana danych objętych umową. Wszelkie inne sprawy należy kierować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej WMK S.A.

 
PLIKI DO POBRANIA
ikona pliku PDF Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych (0.31MB, PDF)
ikona pliku PDF Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy (0.14MB, PDF)
ikona pliku PDF. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby, której dane zostały ujawnione przez wnioskodawcę w związku ze złożonym wnioskiem, oświadczeniem
lub pismem
(0.10MB, PDF)
ikona pliku PDF. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (0.23MB, PDF)
ikona pliku PDF Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. skierowana do Wykonawców posiadających status osób fizycznych (0.18MB, PDF)
ikona pliku PDF Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla beneficjentów rzeczywistych (0.14MB, PDF)
insta (3.04KB, PNG)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Instagram WMK S.A.

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających konto firmowe „wodociagi_miasta_krakowa” jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 (dalej WMK S.A.).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta firmowego poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 • polubiły post opublikowany przez WMK S.A. lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie firmowym WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • prowadzenie konta firmowego „wodociagi_miasta_krakowa” (dalej konto WMK S.A.) w serwisie społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. na stronie Regulamin serwisu Instagram;
 • przekazywanie bieżących informacji o WMK S.A., o organizowanych wydarzeniach, działaniach promocyjnych oraz w celu komunikacji z fanami, osobami zainteresowanymi działalnością WMK S.A.;
 • Analizowanie aktywności uczestników oraz statystyk dotyczących odwiedzin na koncie WMK S.A. przy wykorzystaniu funkcji udostępnionych przez Facebook Inc. (np. statystyki strony);
 • w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celu przeprowadzenia konkursu za pomocą konta WMK S.A. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu w serwisie Instagram;
 • informacje udostępnione przez Administratora na swoim koncie pochodzące z kont innych osób;
 • informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim koncie lub na innych kontach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie konta WMK S.A. lub komentarze opublikowane przez Panią/Pana na samym koncie WMK S.A.;
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych (takich jak: statystyki strony) udostępnionych przez Facebook Inc. stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Instagram są określone na stronie Zasady korzystania z serwisu Instagram. Dane gromadzone są przez pliki cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod można powiązać z danymi użytkowników zarejestrowanych na Instagramie, które są pobierane i przetwarzane w chwili otwarcia konta.

V. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi serwisu społecznościowego Instagram, tj. Facebook Inc. na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez Facebook Inc. i nie podlegających zmianie.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednakże w związku z tym, że dane są udostępniane operatorowi serwisu Instagram tj. Facebook Inc., dane mogą być udostępniane przez operatora serwisu Facebook poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Instagram w zakładce Zasady dotyczące danych na Instagramie.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
 • do momentu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych, natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
a także:
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto WMK S.A. dostępne za pomocą funkcji udostępnionych prze Facebook Inc. będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook Inc. służących do analizy statystycznej (np. statystyki strony).

VII. Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
fb (0.85KB, PNG)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Fanpage na Facebook'u – W Krakowie dobra woda prosto z kranu

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających fanpage „Wodociągi Miasta Krakowa – W Krakowie dobra woda prosto z kranu” jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 Kraków (dalej WMK S.A.).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, lub kliknęły „Wezmę udział” lub „Zainteresowany/Zainteresowana” w „Wydarzeniu”;
 • kliknęły post opublikowany przez WMK S.A. lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • prowadzenie fanpage’a „Wodociągi Miasta Krakowa – W Krakowie dobra woda prosto z kranu” (dalej fanpage WMK S.A.) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. na stronie Zasady Facebooka;
 • przekazywanie bieżących informacji o WMK S.A., o organizowanych wydarzeniach, działaniach promocyjnych oraz w celu komunikacji z fanami, osobami zainteresowanymi działalnością WMK S.A.;
 • analizowanie aktywności uczestników oraz prowadzenie statystyk dotyczących odwiedzin na fanpage’u WMK S.A. przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Facebook Inc.;
 • profilowanie, na podstawie zgromadzonych informacji, w celu dopasowania treści informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych do Pani/Pana zainteresowań;
 • w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celu przeprowadzenia konkursu za pomocą fanpage’a WMK S.A. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na Facebook’u;
 • informacje udostępnione przez Administratora na swoim fanpage’u pochodzące z fanpage’ów innych osób;
 • informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim fanpage’u lub na innych fanpage’ach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie fanpage’a WMK S.A. lub informacje opublikowane przez Panią/Pana na samym fanpage’u WMK S.A.;
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych (takich jak:  Facebook Analytics, Facebook Insights) udostępnionych przez Facebook Inc. stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Facebook są określone na stronie Zasady Facebooka. Dane gromadzone są przez funkcję Piksel Facebook oraz pliki cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod można powiązać z danymi użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, które są pobierane i przetwarzane w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez Facebook Inc. i nie podlegających zmianie.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednakże w związku z tym, że dane są udostępniane operatorowi serwisu Facebook, dane mogą być udostępniane przez operatora serwisu Facebook poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Facebook w zakładce Zasady dotyczące danych.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
 • do momentu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych, natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
a także:
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage WMK S.A. dostępne za pomocą funkcji udostępnionych prze Facebook Inc. będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook Inc. służących do analizy statystycznej (np. statystyki strony, „Facebook Analytics”) oraz analizy działań promocyjnych (np. „Menadżer reklam”).

VII.  Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pozostałe informacje

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, na podstawie zgromadzonych informacji, w celu dopasowania treści informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych do Pani/Pana zainteresowań. Profilowanie to nie będzie jednak wywoływać skutków prawnych wobec Pani/Pana ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. W wyniku zastosowanego profilowania nie będzie też Pani/Pan zobowiązana/y do żadnego działania.


 

fb (0.85KB, PNG)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Fanpage na Facebook'u – Awarie i informacje o wyłączeniach wody 

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających fanpage „Wodociągi Miasta Krakowa – Awarie i informacje o  wyłączeniach wody” jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 (dalej WMK S.A.).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II.  Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, kliknęły post opublikowany przez WMK S.A. lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach prowadzenie fanpage’a „Wodociągi Miasta Krakowa – Awarie i informacje o  wyłączeniach” (dalej fanpage WMK S.A.) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. (https://pl-pl.facebook.com/policies_center); przekazywanie bieżących komunikatów o awariach i planowanych wyłączeniach wody a także podobnych istotnych informacji o WMK S.A., prowadzenie statystyk dotyczących odwiedzin na fanpage’u WMK S.A. przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Facebook Inc.; w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na Facebook’u;
 • informacje udostępnione przez Administratora na swoim fanpage’u pochodzące z fanpage’ów innych osób;
 • informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim fanpage’u lub na innych fanpage’ach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie fanpage’a WMK S.A. lub informacje opublikowane przez Panią/Pana na samym fanpage’u WMK S.A.;
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych (takich jak: Facebook Analytics, Facebook Insights) udostępnionych przez Facebook Inc. stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook.

Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Facebook są określone tutaj: https://pl-pl.facebook.com/policies_center.
Dane gromadzone są przez funkcję Piksel Facebook oraz pliki cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod można powiązać z danymi użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, które są pobierane i przetwarzane w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez Facebook Inc. i nie podlegających zmianie.
  Do Pani/Pana danych osobowych może mieć również dostęp (na zasadach określonych przez Facebook Inc. w warunkach korzystania z serwisu Facebook) podmiot, będący właścicielem aplikacji Ostrzegator.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (informacja dostępna na stronie: https://www.facebook.com/about/privacyshield). Więcej informacji na stronie Facebook w zakładce Centrum Ochrony Prywatności  (https://www.facebook.com/privacy/center).

VI.  Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
do momentu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych, natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;a także: dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage WMK S.A. dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez Facebook Inc. będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook Inc. służących do analizy statystycznej (np. „Facebook Insights” (Statystyki), „Facebook Analytics”) oraz analizy działań promocyjnych (np. „Menadżer reklam”).

VII.  Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
LI-In-niebieski (3.03KB, PNG)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – profil firmowy WMK S.A. na LinkedIn

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających profil firmowy Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej profil firmowy) na portalu społecznościowym LinkedIn, którego właścicielem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland, jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 Kraków (dalej WMK S.A.).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • obserwują profil firmowy WMK S.A. poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 • dokonały określonego działania w związku z publikacją na profilu firmowym poprzez użycie w szczególności funkcji: „Poleć”, „Skomentuj”, „Udostępnij na LinkedIn”, „Wyślij”, 
 • kliknęły w ofertę pracy na profilu firmowym WMK S.A., przesłały aplikację za pośrednictwem LinkedIn lub
 • wykonały inne działanie, które skutkowało wejściem na profil firmowy WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe za pośrednictwem profilu na LinkedIn przetwarzane są w następujących celach:
 • prowadzenie profilu firmowego WMK S.A. na portalu społecznościowym LinkedIn na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn na stronach Polityka społeczności specjalistów, Pomoc, Umowa użytkownika, Polityka ochrony prywatności, Zasady korzystania z plików cookie, oraz  Polityka ochrony praw autorskich;
 • przekazywanie bieżących informacji o WMK S.A., o organizowanych wydarzeniach, konferencjach/targach, działaniach promocyjnych oraz w celu komunikacji z osobami zainteresowanymi działalnością WMK S.A., a także z pracownikami WMK S.A.;
 • poszukiwanie nowych pracowników poprzez narzędzia udostępniane na LinkedIn lub publikacje ogłoszeń o pracę na profilu firmowym;
 • prowadzenie oraz analizowanie statystyk dotyczących prowadzenia profilu firmowego przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez LinkedIn;
 • zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z korzystaniem z profilu firmowego WMK S.A., a w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.​
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu), wizerunek (zdjęcie profilowe, zdjęcie tła), a także inne udostępnione informacje na danych profilach np. doświadczenie zawodowe, obecne zatrudnienie, wykształcenie;
 • informacje zawarte w publikacjach, które nie są autorstwem WMK S.A. (pochodzące z innych profili na LinkedIn lub stron internetowych), a są udostępnione przez Administratora na profilu firmowym;
 • dane uzyskane poprzez oznaczenie WMK S.A. przez użytkowników LinkedIn (poprzez użycie @Wodociągi Miasta Krakowa) w publikacji lub komentarzu;
 • dane przesłane w wiadomości przez użytkownika LinkedIn do WMK S.A. poprzez użycie funkcji „Wyślij wiadomość”
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych udostępnionych przez LinkedIn (takich jak: „Pokaż statystykę”, „Analityka”, „Aktywność”).

V. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez LinkedIn i nie podlegających zmianie.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednakże w związku z tym, że dane są udostępniane operatorowi serwisu LinkedIn, dane mogą być udostępniane przez operatora serwisu LinkedIn poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie LinkedIn w zakładkach Polityka ochrony prywatności i Umowa użytkownika.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane: 

 • do momentu usunięcia profilu firmowego WMK S.A. z portalu LinkedIN, chyba, że wcześniej zostanie wniesiony sprzeciw skutkujący obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych - w takim przypadku dane wraz z publikacją zostaną usunięte z profilu firmowego WMK S.A.;
 • natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń lub czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
 • a dane statystyczne dotyczące użytkowników LinkedIn odwiedzających profil firmowy WMK S.A., udostępnione za pomocą funkcjonalności LinkedIn, będą przetwarzane przez okres przechowywania tych danych w narzędziach udostępnionych przez LinkedIn służących do analizy statystycznej (np. „Pokaż statystykę”).

VII.  Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.