Menu mobile

Władze Spółki

Powrót do strony głównej

Władze Spółki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni
Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

 
  • Jan Sady – Przewodniczący RN
  • Anna Trembecka – Wiceprzewodnicząca RN
  • Tadeusz Bochnia – Członek RN
  • Marek Prochal – Członek RN
  • Tadeusz Zając – Członek RN
  • Stanisław Bisztyga - Członek RN

ZARZĄD

 
Prezes Zarządu - Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu
 

Wiceprezes Zarządu - Paweł Senderek

Paweł Senderek

Wiceprezes Zarządu
 

Wiceprezes Zarządu - Janusz Wesołowski

Janusz Wesołowski

Wiceprezes Zarządu
 

Członek Zarządu - Katarzyna Jachymska

Katarzyna Jachymska

Członek Zarządu
 

Członek Zarządu - Mariusz Szubra

Mariusz Szubra

Członek Zarządu
 

Członek Zarządu - Wojciech Szczepanik

Wojciech Szczepanik

Członek Zarządu