Menu mobile

Infrastruktura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Początki istnienia sieci wodociągowej datuje się na XIII wiek, a sieci kanalizacyjnej na wiek XIV. W pierwszych latach istnienia Wodociągów Miasta Krakowa, na początku XX wieku, sieć wodociągowa liczyła zaledwie 81 km, a sieć kanalizacyjna 48 km. Na przestrzeni lat infrastruktura ulegała ciągłej rozbudowie, obejmując swoją siecią coraz to nowe rejony miasta. Wraz z rozwojem systemu sukcesywnie powstawały:  zakłady uzdatniania wody, zakłady oczyszczania ścieków, przepompownie, hydrofornie, zbiorniki wody pitnej.

 
Ikonografika przedstawiająca infrastrukturę kiedyś i dzisiaj.
 

Zobacz naszą infrastrukturę