Menu mobile

Infrastruktura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Początki istnienia sieci wodociągowej datuje się na XIII wiek, a sieci kanalizacyjnej na wiek XIV. W pierwszych latach istnienia Wodociągów Miasta Krakowa, na początku XX wieku, sieć wodociągowa liczyła zaledwie 81 km, a sieć kanalizacyjna 48 km. Na przestrzeni lat infrastruktura ulegała ciągłej rozbudowie, obejmując swoją siecią coraz to nowe rejony miasta. Wraz z rozwojem systemu sukcesywnie powstawały:  zakłady uzdatniania wody, zakłady oczyszczania ścieków, przepompownie, hydrofornie, zbiorniki wody pitnej.

 
Ikonografika przedstawiająca infrastrukturę kiedyś i dzisiaj.

 Alternatywa tekstowa (kliknij aby przeczytać opis)

Infrastruktura 1901 rok , Wodociągi Miasta Krakowa dzisiaj
 

opis

Infrastruktura w 1901 roku

 • 81 km sieci wodociągowej
 • 48 km sieci kanalizacyjnej
 • 206 urządzeń domowych
 • 43 zdroje uliczne

 

Wodociągi Miasta Krakowa dzisiaj

 • 2351 km sieci wodociągowej
 • 2010 km sieci kanalizacyjnej
 • 4 zakłady uzdatniania wody
 • 2 zakłady oczyszczania ścieków
 • 5 oczyszczalni lokalnych
 • 1 stacja termicznej utylizacji osadów
 • 47 zbiorników wodociągowych
 • 27 hydrofornii
 • 3 przepompownie wodociągowe
 • 82 przepompownie ścieków
 • 2 stacje zlewcze


*dane na koniec 2022 roku


Zobacz naszą infrastrukturę