Menu mobile

Centralne Laboratorium

Powrót do strony głównej

Centralne Laboratorium Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

UWAGA! w 2021 roku Centralne Laboratorium przyjmuje próbki tylko do 17 grudnia 2021 włacznie. Kolejny najbliższy termin przyjęcia próbek to 3 styczeń 2022!
UWAGA! Wstęp do Centralnego Laboratorium jest możliwy dla wszystkich interesariuszy spełniających jeden z poniższych warunków (aż do odwołania):
  • zaszczepionych przeciwko chorobie COVID-19
  • posiadających status ozdrowieńca (okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS_CoV-2)
  • posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany w okresie 48 godzin

Osoby chcące zlecić badania wód/ścieków w Centralnym Laboratorium, posiadające jeden z w/w dokumentów, będą proszone o jego okazanie do wglądu przed wejściem na teren obiektów WMK S.A. w Krakowie.

Osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS_CoV-2, uzyskany w okresie nie dłuższym niż 48 godzin, będą proszone o wypełnienie oświadczenia, które zostanie udostępnione przez Pracownika Ochrony.


Pracownia Badania Wody

Pracownia Biologiczna
Lokalizacja: ul. Lindego 9

Punkt Obsługi Klienta
(otwieranie zleceń, wydawanie sprawozdań
z badań, informacja)

Otwarty w godzinach od 8.00 do 14.00
tel. 12 63-92- 219, 602-32-43-74
fax: 12 63-92-212

laboratorium@wodociagi.krakow.pl

 

Pracownia Badania Ścieków Płaszów
Lokalizacje: ul. Kosiarzy 3, 
tel. 12 65-30-797, wew. 4154, 538-89-20-28,
fax wew. 4155

Pracownia Badania Ścieków Kujawy
Lokalizacje: ul. Dymarek 9,
tel. 12 62-03-129, 538-89-19-41

Punkt Obsługi Klienta
(otwieranie zleceń, wydawanie sprawozdań

z badań, informacja)
Otwarty w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. 12 65-30-797, wew. 4154, 538-89-20-23,
fax wew. 4155

waldemar.kalka@wodociagi.krakow.pl
anna.malicka@wodociagi.krakow.pl
wojciech.bragiel@wodociagi.krakow.pl

 

PLIKI DO POBRANIA

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ