Innowacyjne technologie odzysku surowców

Powrót do strony głównej

Innowacyjne technologie odzysku surowców

KONSORCJUM
 

  


 

Projekt: POIR.04.01.02-00-0032/17 InTOwGC

 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Kwota dofinansowania: 470 000,00 PLN


W  2018 roku Wodociągi Miasta Krakowa wspólnie z Politechniką Krakowską rozpoczęły realizację projektu Innowacyjne technologie odzysku surowców i przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych w zintegrowanej strukturze gospodarki komunalnej, w ramach programu POIR 4.1.4 (NCBiR).

 
  • Całkowity koszt projektu : 2 334 000,00 PLN Koszt projektu po stronie Wodociągów Miasta Krakowa 763 000,00 PLN, w tym dofinansowanie 470 000,00 PLN
  • Okres realizacji: 2018-2021


Cel Projektu: opracowanie i wdrożenie rozwiązań w gospodarce odpadami poeksploatacyjnymi w kierunku odzysku surowców, minimalizacji i utylizacji ilości odpadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, procesy fermentacyjne, odnawialne źródła energii.