Skąd mam wodę?

Powrót do strony głównej

Skąd mam wodę?

 

W krakowskim systemie zaopatrzenia w wodę funkcjonują cztery zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z:

  • rzeki Sanki ( Zakład Uzdatniania Wody Bielany),
  • rzeki Dłubni (Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia),
  • rzeki Rudawy (Zakład Uzdatniania Wody Rudawa),
  • Zbiornika Dobczyckiego na rzece Rabie (Zakład Uzdatniania Wody Raba).

W zależności od tego, w której części Krakowa Państwo mieszkacie – Wasz kran zaopatrywany jest przez inny zakład uzdatniania wody. W pewnych obszarach woda jest mieszana tzn. pochodzi z więcej niż jednego zakładu.


 

 

Sprawdź na mapie

STREFY ZASILANIA:

   Zakład Uzdatniania Wody Raba
   Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
   Zakład Uzdatniania Wody Bielany
   Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Rudawa, Zakład Uzdatniania Wody Bielany
   Ujęcie wód podziemnych Mistrzejowice, Zakład Uzdatniania Wody Raba
   Teren nieobjęty siecią MPWiK
S.A. w Krakowie


Szczegółowe informacje o jakości i składzie wody znajdą Państwo w komunikatach MPWiK S.A.