Menu mobile

Polityka Prywatności i Plików Cookies WMK S.A.

Powrót do strony głównej

Polityka Prywatności i Plików Cookies
WMK S.A. Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2021 r.
 

Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) przykłada szczególną wagę do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). W szczególności WMK S.A. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnia realizację praw osób, których dane przetwarza. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym pełną treść klauzuli informacyjnej można przeczytać w zakładce RODO w WMK S.A.
 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies przedstawia kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WMK S.A., wykorzystywania przez WMK S.A. plików cookies oraz podobnych technologii w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych, których operatorem jest WMK S.A. („strony internetowe WMK S.A.”): https://wodociagi.krakow.plhttps://en.wodociagi.krakow.plhttps://wedrowkikropelki.krakow.pl, https://wedrowkikropelki.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.pl, https://akademiakropelki.krakow.pl, https://dobrawodaprostozkranu.pl, https://prostozkranu.krakow.pl, https://en.prostozkranu.krakow.plhttps://ebok.wodociagi.krakow.pl.
 
Administratorem danych osobowych gromadzonych w czasie Państwa wizyt na stronach internetowych WMK S.A.  jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 Kraków. WMK S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: iod@wodociagi.krakow.pl.


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które Państwo podajecie lub pozostawiacie podczas wizyt na stronach internetowych WMK S.A. (np. w ramach formularzy kontaktowych lub rezerwacyjnych) lub do których możemy uzyskać dostęp podczas Państwa wizyt, w tym udostępnianych przez Państwa w historii przeglądania witryn i aplikacji oraz dane, które zapisywane są w tzw. plikach cookies. W szczególności mogą to być takie dane, jak adres IP urządzenia, z którego Państwo korzystacie przeglądając strony internetowe WMK S.A.
Przetwarzamy również informacje, które są tworzone podczas Państwa wizyt na stronach internetowych WMK S.A. (są to losowe i unikalne identyfikatory, które umożliwiają Państwu sprawne poruszanie się po stronach internetowych WMK S.A., jednak nie pozwalają na identyfikację użytkownika).
 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniżej określone podstawy prawne:
 1. W celu umożliwienia korzystania z formularzy (kontaktowych i rejestracyjnych), w celu mierzenia i analizowania ruchu sieciowego na stronach internetowych WMK S.A., dopasowywania wyglądu strony do przeglądarki użytkownika, a także w celu umożliwienia użytkownikowi sprawnego poruszania się po stronach internetowych WMK S.A., korzystania z narzędzi online, udostępnionych na stronach WMK S.A. (w szczególności aplikacji w ramach Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta) oraz korzystania z aplikacji online eBOK bez konieczności każdorazowego logowania się. Cele te stanowią prawnie usprawiedliwione interesy realizowane przez WMK S.A. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania przetwarzania danych lub w niektórych przypadkach samodzielnej zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez użytkownika.
 2. W celu umożliwienia korzystania z aplikacji online eBOK na podstawie Państwa zgody udzielonej podczas procesu rejestracji oraz podczas wizyty na stronach internetowych WMK S.A. w celu wykorzystania plików cookies, na które potrzebna jest Państwa zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 3. W celu zliczania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych, zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych; oraz w celu „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji na podstawie zgody udzielonej na wykorzystanie poszczególnych plików cookies. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
W każdym przypadku informacje gromadzone i tworzone doraźnie będą przetwarzane tylko przez czas Państwa wizyty na stronach internetowych WMK S.A. 
 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w niektórych przypadkach niepodanie danych (w tym także plików cookies oznaczonych jako niezbędne) może uniemożliwić Państwu sprawne poruszanie się po stronach internetowych WMK S.A. lub korzystanie z aplikacji online lub formularzy.
 

Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronach internetowych WMK S.A. przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • w sytuacjach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora oraz do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu;
 • prawo do wycofania zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Komu udostępniane są Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie odpowiedniej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celów opisanych powyżej m.in.: dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe (tzw. podmioty przetwarzające), oraz podmioty, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa a także Zaufani Partnerzy WMK S.A. Zaufani Partnerzy to podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w celu wykonania statystyk lub zestawień pomocnych przy oferowaniu usług przez WMK S.A., w tym w szczególności Facebook, Google, YouTube, Instagram.
 

Linki do innych stron

Niektóre strony internetowe WMK S.A. zawierają linki do innych stron np. do Facebook. Linki nie wykorzystują technologii, które powodowałyby automatyczne przekazanie danych użytkownika podmiotom odpowiedzialnym za inne strony. Strony internetowe WMK S.A. nie zawierają technologii takich jak wtyczki portali społecznościowych, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogliby uzyskać dostęp do Państwa danych. Przechodząc na inną witrynę poprzez link powinni Państwo zapoznać się z polityką prywatności podmiotu odpowiedzialnego za daną witrynę.
 

Pliki cookies oraz podobne technologie

W trakcie korzystania ze stron internetowych WMK S.A. może zbierać w sposób automatyczny dane dotyczące użytkownika, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika. Dane te mogą być zbierane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, takich jak web beacon lub FB pixel.
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. do poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych, zapamiętywania ustawień i preferencji użytkowników.
Technologia web beacon pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika na stronie internetowej, np. czy dany użytkownik zobaczył konkretny obszar w ramach jednej strony www, czy najechał kursorem lub kliknął na interaktywne elementy takie jak np. przyciski, suwaki, jakie treści wyświetlił, zaznaczył lub do jakich otrzymał dostęp.
FB pixel jest to kod umieszczony w witrynie, który mierzy, sprawdza, analizuje zachowanie użytkowników oraz przedstawia wyniki swojej analizy w celu wprowadzenia ewentualnej korekty, sprawdzenia skuteczności działań informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych realizowanych przez WMK S.A., optymalizuje je na podstawie zebranych danych i statystyk oraz buduje listę odbiorców ukierunkowaną na przyszłe treści informacyjne.
Domeny: https://wodociagi.krakow.pl, https://en.wodociagi.krakow.plhttps://wedrowkikropelki.krakow.pl, https://wedrowkikropelki.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.pl, https://akademiakropelki.krakow.pl, https://dobrawodaprostozkranu.plhttps://prostozkranu.krakow.pl, https://en.prostozkranu.krakow.pl gromadzą, przechowują i udostępniają informację o użytkowniku końcowym, w tym adresy IP, unikalny identyfikator i informacje umożliwiające identyfikację Zaufanym Partnerom, w szczególności Google, Facebook, YouTube, Instagram w celu prowadzenia pomiarów statystycznych naszych serwisów internetowych. Wskazane podmioty zamieszczają na Państwa urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych, które służą nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług.  WMK S.A.  nie jest w stanie samodzielnie zablokować działania tych technologii. Natomiast w każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google, Facebook, YouTube oraz Instagram poprzez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Domena https://ebok.wodociagi.krakow.pl gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o użytkownikach logujących się do aplikacji online eBOK, takie jak:
 • nawa użytkownika,
 • IP,
 • data/godzina logowania,
 • identyfikator sesji.
 

Na stronach internetowych WMK S.A. wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. Podział ze względu na czas wykorzystywania i przechowywania plików:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej, aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez okres określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
 1. Podział plików cookies ze względu na cel, jakiemu one służą:
 • niezbędne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe – to takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych;
 • funkcjonalne – pliki, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji, np.: w zakresie wybranego języka, regionu z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych.
    

Wykorzystywane pliki cookies 

Rodzaj pliku Cel użycia Gdzie występuje
_ga
_gat
Pliki statystyczne – służące do zbierania anonimowych informacji do prowadzenia statystyk za pomocą Google Analytics. Dzięki nim mamy możliwość analizowania trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników Google Analytics – narzędzie umożliwiające mierzenie i analizowanie ruchu sieciowego w witrynach; dodatkowo, Google Analytics umożliwia WMK S.A. szacowanie zwrotu inwestycji dla konkretnej kampanii reklamowej oraz określenie jej wyniku; więcej informacji na temat Google Analytics dostępne jest pod adresami: https://policies.google.com/privacy, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage; rezygnacja z Google Analytics dostępna jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google AJAX Search API – biblioteka, która pozwala osadzać wyszukiwarkę Google w witrynach; więcej informacji na temat Google AJAX Search API dostępne jest pod adresem: https://developers.google.com/custom-search/.
https://wodociagi.krakow.pl, https://dobrawodaprostozkranu.pl, https://prostozkranu.krakow.pl
 
ichr-session-InteliwiseSaaSModule_1_5/index1-
1022823999
Plik funkcjonalny – służący mechanizmowi Wirtualnego Doradcy. Wykorzystywany przez funkcję rozmowy w mechanizmie tego modułu. https://wodociagi.krakow.pl
PHPSESSID - sesja PHP Plik funkcjonalny, który tworzy specjalny, losowy oraz unikalny identyfikator, który następnie przekazywany jest pomiędzy kolejnymi żądaniami (przeładowaniami strony), przechowuje informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, np. przy logowaniu do zarządzania treścią strony, uwierzytelnieniu użytkownika. Funkcjonalność pliku wpływa również na optymalizację serwisu i jego funkcjonalność poprzez ograniczenie konieczności ponownego logowania na każdej stronie systemu.                                     https://wodociagi.krakow.pl
https://en.wodociagi.krakow.pl,
https://wedrowkikropelki.krakow.pl, https://wedrowkikropelki.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl,
https://tosiewsciekuniemiesci.pl, https://akademiakropelki.krakow.pl, https://dobrawodaprostozkranu.pl, https://prostozkranu.krakow.pl,
https://en.prostozkranu.krakow.pl
cookie Plik funkcjonalny – komunikat o cookie (po zaakceptowaniu ciasteczek na pasku, na kolejnych podstronach nie pojawia się już ten komunikat). https://wodociagi.krakow.pl
https://en.wodociagi.krakow.pl https://wedrowkikropelki.krakow.pl, https://wedrowkikropelki.pl, https://tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl,
https://tosiewsciekuniemiesci.pl, https://akademiakropelki.krakow.pl, https://dobrawodaprostozkranu.pl, https://prostozkranu.krakow.pl,
https://en.prostozkranu.krakow.pl
FB pixel      FB pixel jest to kod umieszczony w witrynie, który mierzy, sprawdza, analizuje zachowanie użytkowników oraz przedstawia wyniki swojej analizy w celu wprowadzenia ewentualnej korekty, sprawdzenia skuteczności działań informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych realizowanych przez WMK S.A., optymalizuje je na podstawie zebranych danych i statystyk oraz buduje listę odbiorców ukierunkowaną na przyszłe reklamy.        https://wodociagi.krakow.pl
.ACCB_PROD.Auth typu "sesja" Plik niezbędny – służący do przechowywania informacji o zalogowanym użytkowniku. To ciastko nie zawiera jawnych danych jest to unikalny identyfikator sesji w postaci HEX EA4362AEE4EA3A3AAC441B17AEBDC1534....
Po wylogowaniu się z aplikacji ten cookie jest usuwany z przeglądarki.
https://ebok.wodociagi.krakow.pl
 

Więcej informacji, na temat plików cookies, można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.
 

Postanowienia końcowe

Zapisy niniejszej Polityki podlegają prawu polskiemu.
 

Jak wycofać udzielone zgody? 

 1.  Aby wycofać zgody udzielone na gromadzenie plików cookies, należy usunąć pliki cookies z przeglądarki (w ustawieniach danej przeglądarki), a następnie w komunikacie „Zgody cookies”, który wyświetli się przy ponownym załadowaniu strony, kliknąć na „PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ”. Pojawi się kolejne okno „Ustawienia plików cookies” gdzie można włączyć wybrane pliki cookies poprzez zaznaczenie pola checkbox lub pozostawić pole puste, co jest równoznaczne z odmową zgody na dodatkowe pliki cookies. Następnie należy kliknąć w „ZAPISZ USTAWIENIA I PRZEJDŹ DO SERWISU”.
 2. Dane osobowe przekazane np. w ramach formularzy kontaktowych lub rezerwacyjnych będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu umieszczoną przy formularzu, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu (adres e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl) skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania udzielonej zgody, stosownie do informacji przy konkretnym formularzu.
 3. Przekazane dane osobowe w procesie rejestracji do aplikacji online eBOK będą przetwarzane do czasu zgłoszenia chęci usunięcia konta (adres e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl) skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do usunięcia konta na aplikacji online eBOK, stosownie do postanowień Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.