Menu mobile

Woda technologiczna

Powrót do strony głównej

Woda technologiczna Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa ograniczają zużycie zasobów naturalnych, wprowadzając założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z priorytetów jest zmniejszenie zużycia wody pitnej do celów gospodarczych poprzez wykorzystanie oczyszczonych ścieków w procesach technologicznych, do mycia ulic i torowisk oraz do czyszczenia kanalizacji miejskiej.

Woda technologiczna produkowana jest poprzez poddanie oczyszczonych ścieków procesowi dodatkowej filtracji i dezynfekcji. Choć nie nadaje się do spożycia, nie stanowi też zagrożenia sanitarnego. Dzięki jej wykorzystaniu do celów technologicznych zużycie wody pitnej w Zakładach Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy zmniejszyło się o ok. 500 tys. m3 rocznie.