Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 14

1. Renowacja kolektora ogólnospławnego w ul. Kościuszki i ul. Zwierzynieckiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
ZUE S.A. , ul. Czaplińskiego 3, 30-048 Kraków 9 847 455 Renowacja kolektora ogólnospławnego w ul. Kościuszki i ul. Zwierzynieckiej w Krakowie.  2024-07-31 >

2. ​Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Siejówka i ul. Morgi oraz budowa kan.sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaglanej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA, Jarosław Irzyk, ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 2 280 850 1.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Siejówka.                                       
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Morgi.                                              
3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaglanej.                                                    
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Siejówka i ul. Morgi oraz budowa kan.sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaglanej. 
2025-06-30 >

3. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przebudową sieci gazowej w rejonie ulic Klasztornej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA, Jarosław Irzyk, ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 3 329 720 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przebudową sieci gazowej w rejonie ulic bocznych od ul. Klasztornej w Krakowie. 2024-06-18 >

4. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki oraz ul. Zwierzynieckiej w ramach zadania realizowanego wspólnie z ZDMK oraz MPEC

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
ZUE S.A. , ul. Czaplińskiego 3, 30-048 Kraków 94 041 189 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki oraz ul. Zwierzynieckiej w ramach zadania realizowanego wspólnie z ZDMK oraz MPEC  " Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej -ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej "Salwator", a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami . 2024-08-31 >

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w ul. Jaskrowej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
OMEGA Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Sp. z o.o. , ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 646 951 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w ul. Jaskrowej w Krakowie. 2024-04-28 >
Strona 1 z 3