Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 8

1. Przebudowa kolektora sanitarnego DN 600 mm na DN 800 mm wzdłuż ulicy Kąpielowej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.  39-200 Dębica ul. Drogowców 1 515 861 Przebudowa kolektora sanitarnego DN 600 mm na DN 800 mm wzdłuż ulicy Kąpielowej (od studni S3 do Studni Sistn4).  2023-05-15 >

2. ​Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800 -na odcinku od ul. Mochnackiego w kierunku ul. Cechowej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Blejkan S.A.  70-715 Szczecin ul. Transportowa 25 14 008 470 Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800 mm metodą"CIPP"-na odcinku od ul. Mochnackiego dz.nr 6/19 obręb 49 Podgórze w kierunku ul. Cechowej do dz. nr 126/7 obręb 61 Podgórze w Krakowie.  2023-11-30 >

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moszyńskiego, Muszyńskiego, Sanatoryjnej bocznej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 3 485 820 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moszyńskiego, Muszyńskiego, Sanatoryjnej bocznej wraz z przebudową kanału sanitarnego w ul. Moszyńskiego w Krakowie.  2023-11-30 >

4. ​Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 2431710,00 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wpustów drogowych w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej oraz budowa (przełożenie) wodociągu DN 150 w ul. Żołnierskiej. 2022-12-06 >

5. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm ul. Myśliwska/Lasówka w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków  6 453 164,00 Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm pomiędzy węzłami 2.1-6.1 ul. Myśliwska/Lasówka w Krakowie (Park Ogród Płaszów). 2023-02-28 >
Strona 1 z 2