Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 8

1. Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 mm w ul. Kaszubskiej na odcinku od ul. Skalnej do ul. Orlej wraz z przebudową sieci gazowej w ul. Kaszubskiej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 620475,75 Sieć wodociągowa - 263,5
Sieć gazowa - 38
2020-07-31

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną P1 przy ul. Zbydniowickiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Matematyków Krakowskich Cz. I i Cz. II

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 4225053,94 Kanalizacja sanitarna - 1666,5
Rurociąg tłoczny- 566,5
2021-12-21

3. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 wraz z przyłączami w ul. Jutrzenka.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 305451,93 Kanalizacja sanitarna - 96 2020-05-29

4. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w rejonie ul. Abrahama i ul. Heltmana

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków 2628490 Magistrala - 448 2020-09-30

5. Budowa pompowni ścieków sanitarnych z ruro. tłocznym i odcinkiem sieci kan. sanitarnej dla przejęcia ścieków z Gminy Igołomia, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowej i Betonowej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
 OMEGA Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Sp. z o.o. , ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 1342562,52 Pompownia ścieków - 1 kpl.
Kanalizacja sanitarna - 416,5
Rurociąg tłoczny - 935,5
Sieć wodociągowa - 271,5
Przyłącza kanalizacjyjne - 7 szt.
2020-04-30