Menu mobile

Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów

Powrót do strony głównej

Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lokalizacja
Kraków, ul. Kosiarzy 3
tel. 12 65-05-380
 

Wydzielone komory fermentacji na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów.

 

Informacje o Oczyszczalni

 • data rozpoczęcia działalności: 1974 r. (w połowie 1976 r. osiągnęła założoną w projekcie przepustowość 132 tys. m³/dobę)
 • oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
 • maksymalna wydajność oczyszczalni (część biologiczna): 328 000 m3/dobę
 • średni przepływ: 160 000 m3/dobę
 • odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Drwina (dopływ Wisły)
 • zakład oczyszcza ścieki komunalne od 780 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców)
 • powierzchnia zakładu:  50 ha
 • oczyszczalnia jest w znacznym stopniu samowystarczalna energetycznie
 • oczyszczalnia rozbudowana i zmodernizowana w ramach projektu unijnego
 •  na terenie oczyszczalni znajduje się Stacja Termicznej Utylizacji Osadów

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów

 • data rozpoczęcia działalności: 2010 r.
 • przepustowość: maksymalnie 64 tony suchej masy na dobę
 • cel:
  a) utylizacja osadów ściekowych
  b) ochrona środowiska - zmniejszenie ilości odpadów o ok. 88% (z 276 t/d do 25 t/d)
  c) rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi dla całej aglomeracji krakowskiej