Menu mobile

Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy

Powrót do strony głównej

Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lokalizacja
Kraków, ul. Dymarek 9
tel. 12 62-03-120
 

Widok z lotu ptaka na OŚ Kujawy. Po lewej stronie osadniki wstępne, po prawej reaktory biologiczne.

 

Informacje o Oczyszczalni

  • data rozpoczęcia działalności:  29.10.1999 r.
  • oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
  • maksymalna wydajność oczyszczalni (część biologiczna): 70 000 m3/dobę
  • średni przepływ: 55 500 m3/dobę
  • odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisła
  • zakład oczyszcza ścieki komunalne od 250 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców)
  • powierzchnia zakładu: 40 ha
  • oczyszczalnia jest w znacznym stopniu samowystarczalna energetyczne
  • oczyszczalnia rozbudowana i zmodernizowana w ramach projektu unijnego