Menu mobile

Zakład Uzdatniania Wody Bielany

Powrót do strony głównej

Zakład Uzdatniania Wody Bielany Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lokalizacja
Kraków, ul. Księcia Józefa 299
tel. 12 61-92-012
 

Główny budynek Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. Widok od frontu.

 

Informacje o Zakładzie

  • data rozpoczęcia działalności: 14.02.1901 r.
  • źródła ujmowanej wody: złoże wodonośne, rzeka Sanka
  • wydajność maksymalna: 50 000 m3/dobę
  • bieżąca produkcja: 12 000 - 15 000 m3/dobę
  • powierzchnia zakładu: 45 ha (ZUW Bielany wraz z zespołem zbiorników „Kościuszko”, zbiornikiem „Tyniec” i „Las Wolski”)
  • technologia dezynfekcji: podchloryn sodu wytwarzany przez elektrolizery z soli kuchennej
  • ilość zaopatrywanych odbiorców: ok. 70–150 tys.