Menu mobile

Kontrakt 10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów


W ramach kontraktu 10 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" wybudowany zostanie zbiornik żelbetowy konstukcyjnie podzielony na dwie części wraz z komorą o wymiarach 10,1m x 31,32m. Zbiornik  będzie pełnił role piaskownika na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów. Celem rozbudowy  piaskowników jest zwiększenie efektywności usuwania zawiesiny mineralnej oraz części pływających i tłuszczów. Inwestycja ma również ułatwić pracę urządzeń na dalszych etapach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dotychczas strumień ścieków był dzielony na trzy, a po rozbudowie, będzie dzielony na cztery dwukomorowe piaskowniki. Prace prowadzone będą na pierwszej pod względem wielkości krakowskiej ozyszczalni  - Oczyszczalni Ścieków Płaszów  zlokalizowanej w dzielnicy Płaszów.
 
  • 30.04.2018


Prowadzone są prace organizacyjne i przygotowawcze. Wykonano studnie odwodnieniowe.