Menu mobile

Kontrakt 23 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kliniec z odgałęzieniem do ul. Czajnej wraz z budową wodociągu w ul. Kliniec oraz odcinkowa regulacja rowu odwadniającego „Czajna” i przebudowa wpustu wodościekowego


W ramach Kontraktu 23 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”  wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach Kliniec i Czajnej położonych w dzielnicy Wola Duchacka.
 
  • Zadanie realizowane było w okresie od 21.04.2014 do 30.09.2016 r.
 
  • W  ramach  kontraktu  wybudowano  sieć  kanalizacji  sanitarnej:
- kamionka  DN  300  o długości 278,67  m
- kamionka DN 250 o długości 36,1 m.

W ulicy Kliniec został przebudowany wodociąg, zastosowano przewód PE DN 110 o długości 101,60m.