Menu mobile

Kontrakt 27 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Działania informacyjno- promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap V”

 W ramach Kontraktu 27, projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” prowadzane będą działania informacyjno-promocyjne projektu.
 
stan na 17.01.2022

W dniu 03.01.2022 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji usługi do 31.05.2022 roku.
W ostatnim kwartale 2021 roku opublikowano artykuły na stronach portali internetowych, przygotowano i wydrukowano folder dla projektu.

stan na 30.09.2021
  • Wykonano i posadowiono tablice informacyjne dla projektu. Wykonano i wyemitowano spot radiowy Radio Plus Kraków, artykuł prasowy.
  • Opublikowano artykuły na stronach portali internetowych. W ramach umowy wykonano rollup, ulotki.
  • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i konferencja.
  • Oklejono zakupione pojazdy specjalistyczne, zamontowano tabliczki i oznakowano dokumentację projektową.
  • Wykonano zdjęcia do artykułów prasowych i opublikowano dwa artykuły w prasie i na trzech portalach  internetowych.