Menu mobile

Kontrakt 5 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV

Kontrakt 5 projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Krakowie - Etap V" obejmował wykonanie modernizacji odcinków kolektorów za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV. Zmodernizowana została kanalizacja ogólnospławna jak również kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami bocznymi sieci. Kontrakt realizowany był w ulicach  Barbary, ul. Heleny, ul.Telimeny oraz ul. Aleksandry położonych na terenie dzielnicy Prokocim-Bieżanów.
 
stan na 31.12.2020
 
  • ·Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - część I – ul. Barbary, Heleny i Telimeny
 Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont trzech nitek kanału o łącznej długości  4654, 43m.Protokół Odbioru Końcowego podpisano 21.11.2018
 
  • ·Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - część II – ul. Aleksandry
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont trzech nitek kanału o łącznej długości 3225, 07m.Protokół Odbioru Końcowego podpisano 26.06.2018