Menu mobile

Kontrakt 5 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV


Kontrakt 5 projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Krakowie - Etap V" obejmuje wykonanie modernizacji odcinków kolektorów za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV. Zmodernizowana zostanie kanalizacja ogólnospławna jak również kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami bocznymi sieci. Kontrakt realizowany będzie w ulicach ul. Barbary, ul. Heleny, ul.Telimeny oraz ul. Aleksandry położonych na terenie dzielnicy Prokocim-Bieżanów.

 

stan na 30.04.2018

 
  • Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - część I – ul. Barbary, Heleny i Telimeny

       Wykonano i zaakceptowano projekty wykonawcze. Trwa montaż rękawów na poszczególnych odcinkach kanalizacji. Wykonywane są również remonty przyłączy i                   studni kanalizacyjnych. Zaawansowanie prac na poziomie około 37%.

 

  • Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - część II – ul. Aleksandry

      Wykonano i zaakceptowano projekty wykonawcze. Wykonawca zakończył montaż rękawów na poszczególnych odcinkach kanalizacji oraz przyłączach kanalizacyjnych.  Wykonywane są  remonty studni kanalizacyjnych.