Menu mobile

Kontrakt 15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków


W ramach Kontraktu 15 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" zakupiony zostały samochód specjalistyczny, przeznaczony do hydrodynamicznego czyszczenia, mycia, pompowania i wypompowywania zawartości przepompowni i ogólnej obsługi przepompowni ścieków.
 
  • Zadanie realizowane było w okresie 23.06.2014 do 15.12.2014 roku.