Menu mobile

Kontrakt 15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków

W ramach Kontraktu 15 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" zakupiony został samochód specjalistyczny, przeznaczony do hydrodynamicznego czyszczenia, mycia, pompowania i wypompowywania zawartości przepompowni i ogólnej obsługi przepompowni ścieków.

stan na 31.12.2020
Protokół odbioru samochodu 22.12.2014