Menu mobile

Kontrakt 20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dolnomłyńskiej, Dolnej, Wysockiej

 
W ramach Kontraktu 20 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”  rozbudowano kanalizację sanitarną  w ulicach: Dolnomłyńskiej, Dolnej oraz Wysockiej na osiedlu Czyżyny.
  • Zadanie realizowane było w okresie od1 5.09.2014 do 08.04.2015r.
 
  • W ramach kontraktu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej kamionką:
-   ul Dolnomłyńskiej, Dolnej i Wysockiej DN 300 o długości 267,16 m oraz DN 150 na odcinku 44,04 m.