Menu mobile

Kontrakt 2 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka

Kontrakt 2 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" obejmował modernizację odcinków ogólnospławnego kolektora prawobrzeżnego Wilgi. Prace na odcinkach od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka zostały wykonane przy użyciu paneli GRP. Modernizacja komór przelewów burzowych prowadzona była przy wykorzystaniu  wykładziny bazaltowej.

 
stan na 31.12.2020
 

  • Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 1689, 68 m.

Protokół Odbioru Końcowego podpisano 15.06.2020