Kontrakt 2

Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka
 

Kontrakt 2 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" obejmuje modernizację odcinków ogólnospławnego kolektora prawobrzeżnego Wilgi. Prace na odcinkach od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka zostaną wykonane przy użyciu paneli GRP. Modernizacja komór przelewów burzowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu  wykładziny bazaltowej.

 

stan na 30.04.2018

 
  • Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka.

      Trwa postępowanie przetargowe.
 
  • Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły

      Rozpoczęto prace polegające na czyszczeniu ścian kolektora.