Kontrakt 14

Inteligentny system zarządzania siecią

 
Przedmiotem zadania w ramach Kontraktu 14 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V",jest  stworzenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną składającego się z dwóch komponentów:
-Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej
-Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami. 

 
  • 30.04.2018


Trwa postępowanie przetargowe.