Menu mobile

Kontrakt 14 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Inteligentny system zarządzania siecią

Przedmiotem zadania w ramach Kontraktu 14 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V",jest  stworzenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną składającego się z dwóch komponentów:
-Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej
-Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami. 

stan na 31.05.2021
Na etapie studium Wykonalności założono, iż zadanie „Inteligentny system zarzadzania siecią”, na które składają się:
 - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej,
- Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami,
będzie ogłoszone w jednym przetargu i realizowane przez  jednego Wykonawcę.
Ze względu na dużą innowacyjność zadania oraz jego skalę  Beneficjent rozpoczął działania od ogłoszenia dialogu technicznego. Dialog techniczny zakończony w marcu 2017 wykazał, iż realizacja tak szerokiego zakresu w ramach jednego zadania będzie trudna do wykonania.  Podjęto decyzję o podziale zadania na mniejsze części.
Zamawiający podzielił zadanie na trzy części.
Część I
Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zadanie zrealizowane. Protokół odbioru Końcowego podpisano z datą 18.07.2019
Część II
Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składające się z:
Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY
 Zadanie w trakcie realizacji. Trwają ostatnie etapy pracy tj, kalibracja punktów, scalanie zlewni.
Część II - MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIĄGOWY
Zadanie zakończone. W terminie umowy tj 31.12.2020 roku Wykonawca złożył Produkt Zamawiającemu. Trwa sprawdzanie i testowanie Produktu.
Część III
Inteligentny system zarządzania siecią – Modele predykcyjne  sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Dla ostatniej części umowę z Wykonawcą podpisano 19.06.2020 r z terminem realizacji 22 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonawca przygotował i przekazał Zamawiającemu Analizę przedwdrożeniową. Trwa analiza dokumentu. Wykonawca realizuje kolejne etapy: System weryfikujący sprawdzalność numerycznych modeli prognostycznych oraz modeli now –casting.