Menu mobile

Kontrakt 14 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Inteligentny system zarządzania siecią
Przedmiotem zadania w ramach Kontraktu 14 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V", jest  stworzenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną składającego się z dwóch komponentów:
-Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej
-Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami. 

stan na 17.01.2022
Na etapie studium Wykonalności założono, iż zadanie „Inteligentny system zarzadzania siecią”, na które składają się:
  •   Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej,
  •  Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami,
będzie ogłoszone w jednym przetargu i realizowane przez  jednego Wykonawcę.

Ze względu na dużą innowacyjność zadania oraz jego skalę Beneficjent rozpoczął działania od ogłoszenia dialogu technicznego. Dialog techniczny zakończony w marcu 2017 wykazał, iż realizacja tak szerokiego zakresu w ramach jednego zadania będzie trudna do wykonania. Podjęto decyzję o podziale zadania na mniejsze części.
Zamawiający podzielił zadanie na trzy części.
  • Część I
Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zadanie zrealizowane. Protokół odbioru Końcowego podpisano z datą 18.07.2019
  • Część II
Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składające się z:
  • Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY
 Zadanie zakończone. W dniu 31.12.2021 roku podpisano Protokół odbioru Końcowego.
  • Część II - MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIĄGOWY
Zadanie zakończone. W dniu 01.09.2021 roku podpisano Protokół odbioru Końcowego.
  • Część III Inteligentny system zarządzania siecią – MODELE PREDYKCYJNE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
W dniu 22.12.2021r podpisano Aneks Nr 2 do umowy wydłużający okres realizacji o 4 miesiące tj do 31.08.2022r.  Po odbiorze analizy przedwdrożeniowej wykonawca przygotował i w dniu 21.12.2021 złożył do sprawdzenia kolejny element zadania w postaci „Aplikacji weryfikującej opady prognozowane względem zarejestrowanych na deszczomierzach”. Trwa analiza i sprawdzanie produktu. Wykonawca realizuje kolejny etapy: Integracja modeli szczegółowych z  system do obliczeń real - time, on-line, RTC. Budowa, Generalizacja , Migracja,  Topologia, Zlewnie, Warunki brzegowe, Analiza, Specyfikacja, Poszczególne systemy, Scenariusze testowe.
 
stan na 30.09.2021
Na etapie studium Wykonalności założono, iż zadanie „Inteligentny system zarzadzania siecią”, na które składają się:
 - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej,
- Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami,
będzie ogłoszone w jednym przetargu i realizowane przez  jednego Wykonawcę.
Ze względu na dużą innowacyjność zadania oraz jego skalę  Beneficjent rozpoczął działania od ogłoszenia dialogu technicznego. Dialog techniczny zakończony w marcu 2017 wykazał, iż realizacja tak szerokiego zakresu w ramach jednego zadania będzie trudna do wykonania.  Podjęto decyzję o podziale zadania na mniejsze części.
Zamawiający podzielił zadanie na trzy części.
Część I
Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zadanie zrealizowane. Protokół odbioru Końcowego podpisano z datą 18.07.2019
Część II
Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składające się z:
Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY
 Zadanie zakończone. W terminie umowy tj 31.08.2021 roku Wykonawca złożył Produkt Zamawiającemu. Trwa sprawdzanie i testowanie Produktu.
Część II - MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIĄGOWY
Zadanie zakończone. W dniu 01.09.2021 roku podpisano Protokół odbioru Końcowego.
Część III
Inteligentny system zarządzania siecią – Modele predykcyjne  sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Dla ostatniej części umowę z Wykonawcą podpisano 19.06.2020 r z terminem realizacji 22 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonawca przygotował i przekazał Zamawiającemu Analizę przedwdrożeniową. Trwa analiza dokumentu. Wykonawca realizuje kolejne etapy: System weryfikujący sprawdzalność numerycznych modeli prognostycznych oraz modeli now –casting.