Menu mobile

Kontrakt 3 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły

Kontrakt 3 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" obejmował remont kolektora lewobrzeżnego Wisły. Prace zostały wykonane metodą bezrozkopową. Odnowiony został odcinek kolektora od ul. Zwierzynieckiej do Górnej Głowicy Syfonu na rzece Wiśle w rejonie ul. Miedzianej. Kontrakt realizowany był na terenie dzielnicy Stare Miasto.
 

stan na 31.12.2020

  • Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 4273, 43 m.Protokół Odbioru Końcowego podpisano 13.03.2020