Menu mobile

Kontrakt 16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa odcinków magistrali wodociągowej od Ronda Polsad do zbiorników wodociągowych Górka Narodowa w Krakowie: odcinek w ul. Lublańskiej i Strzelców (Zadanie I) oraz odcinek w ul. Reduta

Zadanie w ramach kontraktu 16 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie polegało  na wybudowaniu nowych odcinków magistrali wodociągowej. Prace były prowadzone w ulicach: Lublańskiej, Strzelców oraz ul. Reduta. Wszystkie ulice położone są na terenie dzielnicy Prądnik Czerwony.

Zadanie realizowane było w okresie od 16.02.2015 do 30.03.2016 roku.  W ramach Kontraktu wybudowano magistralę wodociągową z żeliwa sferoidalnego
  •  w ulicy Lublańskiej  DN 600 o długości 418 m oraz DN 200 o długości 10,48 m, 
  •  w ulicy Strzelców magistralę DN 600 o długości 700,20 m i DN 200 o długości 13,39 m, 
  •  w  ulicy  Reduta  DN  600  o  długości  697,70  m.  Przebudowano  także  przyłącz  do  cmentarza Batowickiego  PE DN 110 o długości 16,46 m.