Menu mobile

Kontrakt 22 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Do Wilgi w Krakowie


Kontrakt 22 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”  realizowany był w okolicy ulicy Do Wilgi położonej w dzielnicy Łagiewniki.
 
  • Zadanie realizowane było w okresie od 30.10.2014 do 21.12.2015 r.
 
  • W  ramach  kontraktu  wybudowano  sieć  kanalizacji  sanitarnej:
-  kamionka  DN  400  o długości 242,2 m