Menu mobile

Janusz Wesołowski

Powrót do strony głównej

Janusz Wesołowski Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Wiceprezes Zarządu - Janusz Wesołowski

Janusz Wesołowski

Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”. Później pracował m.in. jako Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol-2" - "Hydrotrest", sprawując nadzór ekonomiczny nad projektem zaopatrzenia w wodę Krakowa z Zakładu Uzdatniania Wody Raba. Przez wiele lat pracował jako Zastępca Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Był Prezesem Zarządu Stalbud Tarnów S.A. w restrukturyzacji. W dniu 1 kwietnia 2017r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.
 
Janusz Wesołowski ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a następnie studia podyplomowe w Studium Doskonalenia Kariery Kierowniczej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Związki z Alma Mater utrzymuje do dziś, poprzez aktywną współpracę z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył kursy Najwyższego Kierownictwa Certyfikatu ISO, posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
W ramach pracy zawodowej wdraża projekty w zakresie optymalizacji kosztów działalności pomocniczej. Zainteresowania koncentruje na szerokim spektrum procesów związanych z organizacją sprzedaży, budowaniem i zarządzaniem relacjami z klientem.

 

W 2021 roku Janusz Wesołowski – Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa dołączył do grona laureatów nagrody Krakowski Dukat w kategorii Menedżer Firmy.