Menu mobile

Dla środowiska

Powrót do strony głównej

Dla środowiska Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które są ważne dla Wodociągów Miasta Krakowa S.A. W trosce o jakość środowiska, ograniczenie efektu cieplarnianego, emisji CO2, śladu węglowego i strat energii Spółka skutecznie wykorzystuje potencjał swoich zakładów i procesów technologicznych do produkcji prądu i ciepła. W ostatnich latach wdrożono szereg rozwiązań, związanych z optymalizacją zużycia energii.