Menu mobile

Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach

Powrót do strony głównej

Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej
w Krakowie - Pychowicach Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo_unia1211 (JPG) MALOPOLSKA (JPG)  logo_unia_LEWO (JPG)


 
 
Projekt "Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach"
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
 


PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Nazwa projektu: "Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nr Umowy: MPRO.04.03.02-12-447/10-00-XVI/13/FE/12

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie występowało jako Partner Beneficjenta -  Gminy Miejskiej Kraków i zrealizowało budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie III Kampusu UJ.

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej umożliwiła odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz deszczowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach.

Budowa sieci wodociągowej umożliwiła zaopatrzenie w wodę istniejących i planowanych obiektów w/w SAG.

Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych wyniosło 2 748 524,13 zł.