Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 16

1. Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem oraz przebudowa wodociągu przy ul. Bogocianka

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
SARIVO  -  Christo Botewa 14, 30-798 Kraków 5 456 990 ​Umowa z 29.01.2024 pomiędzy ZDMK, WMK, SARIVO:  Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego ( Przebudowa wodociągu w ul. Bogucianka- zakres WMK S.A) 2024-12-29 >

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sidzińskiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 3 990 137 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sidzińskiej w Krakowie.  2025-03-31 >

3. Remont odcinka magistrali wodociągowej na odcinku Zbiorniki Krzemionki - ul. Jerozolimska - ul. Wielicka w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Firma Usługowo - Produkcyjna "INSTAL-KOP" Tadeusz Kopeć -  32-830 Wojnicz, Łukanowice 188 2 485 722 Remont odcinka magistrali wodociągowej DN 500 żeliwo na odcinku Zbiorniki Krzemionki - ul. Jerozolimska - ul. Wielicka w Krakowie.  2024-05-31 >

4. Przebudowa istniejącej komory przelewowej przy ul. Do Wilgi w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kra 2 049 180 Wykonanie przebudowy istniejącej komory przelewowej PW5 polegająca na montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, krat mechanicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci szafy sterowniczej oraz przewodów technologicznych: elektrycznych, hydraulicznych, sterowniczych na dz. 287/18 i 289/7 obr. 32 Podgórze przy ul. Do Wilgi w Krakowie.  2024-11-11 >

5. Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłowniczej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ciepłowniczej, Skręconej, Plac Błonie Beszcz i Niepołomickiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 3 868 350 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 mm w ul. Ciepłowniczej oraz budowa sieci wodociągowej DN 100/150/200 mm w ulicach: Ciepłowniczej, Skręconej, Plac  Błonie Beszcz i Niepołomickiej w Krakowie.  2025-04-08 >
Strona 1 z 4