Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 17

1. Budowa kanalizacji sanitarnej kam. DN 250 mm z przebudową sieci wodociągowej żel. sfer. DN 100 mm w ul. Kamedulskiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków. 671 475,38 Sieć kanlizacyjna -  224,9
Sieć wodociądowa - 133
Przyłącza kanlizacyjne - 11 szt.
2018-11-23

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie – część II

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 1 049 818,77 Sieć kanalizacyjna - 809
Przyłącza kanalizacyjne - 17 szt.
2018-11-15

3. Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Surzyckiego w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 680 836,96 Sieć kanalizacyjna - 441
Przyłącza kanlizacyjne - 6 szt.
2018-10-23

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w rejonie ulicy Żelazowskiego w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 168 882,08 Sieć kanalizacyjna - 116 2018-11-30

5. Budowa magistrali wodociągowej Ø 600 mm przy ul. Wybickiego w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Mariusz Koładka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych "KOMA" Brzezie ul. Narodowa 27, 32-083 Zabierzów 944 344,80 Sieć wodociągowa - 174,90 2018-08-31