Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logotyp Infrastruktura i środowisko. Narodowa strategia spójności.     logotyp Unia Europejska. Fundusz Spójności.
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 


Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY  
 

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie–Etap III” był realizowany przez Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku ze środków z Unii Europejskiej. Projekt składa się z dwóch kontraktów usługowych i pięciu kontraktów budowlanych, z których jeden był refundacją kosztów poniesionych na przeprowadzone przez Wodociągi Krakowskie inwestycje w latach 2007-2012. Kwota całkowita projektu wyniosła  82 979 357,68 zł brutto,
a dofinansowanie z Funduszu Spójności to 36 620 479,28 zł.


W ramach Projektu powstały nowe zbiorniki wodociągowe wody pitnej, zmodernizowano 100-letni kolektor odprowadzający ścieki
z obszaru dzielnicy Podgórze do Oczyszczalni Ścieków Płaszów, wybudowano kanalizację sanitarną. Realizacja projektu przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego, a także podniosła standard i komfort życia mieszkańców Krakowa.

15 tysięcy metrów sześciennych wody czyli około 120 milionów napełnionych szklanek to zapas, jaki zapewnią nowe zbiorniki wodociągowe, które powstały na osiedlu Górka Narodowa wschód, przy ulicy Węgrzeckiej w Krakowie.

Modernizacji został poddany prawie stuletni prawobrzeżny kolektor Wisły o długości 5,27 km, podzielony na dwa odcinki ciągnące się wzdłuż rzeki, od ul. Rollego do ul. Stoczniowców oraz od ul. Czarodziejskiej do rzeki Wilgi.  Kanały  odnawiane były
z zastosowaniem specjalnych paneli GRP. Technologia ta jest metodą renowacji stosowaną do przewodów o dużych wymiarach. Polega na instalowaniu w istniejących, zniszczonych przewodach kanalizacyjnych, wewnętrznych okładzin, produkowanych na indywidualne zamówienie.

W ramach kolejnego kontraktu powstało prawie 2,5 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa i Morcinka. Kanalizacja ta zapewniła odprowadzanie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej.

Zrefundowany został również koszt powstałej w latach 2007-2012 kanalizacji o długości 1,57 km, biegnącej wzdłuż ulic: Ślósarczyka oraz Wapowskiego, Tretówka i Hollendra.

Film z realizacji projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III"
Kadr z filmu. Na nim napis Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap III.