Menu mobile

Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna informują, że w dniu 28 marca 2022 r. wpłynęła do siedziby Spółki decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymująca wydaną uprzednio decyzję Prezesa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

W tej sytuacji została podjęta decyzja o stosowaniu przez WMK S.A. w rozliczeniach z odbiorcami usług, cen i stawek opłat obowiązujących przed dniem 28.05.2021 r. do czasu wstrzymania wykonalności wspomnianej decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, bądź prawomocnego rozstrzygnięcia trwającego sporu pomiędzy Wodociągami Miasta Krakowa S.A. a Prezesem Wód Polskich.

Od dnia 29 marca 2022 r. obowiązywać będą ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto (zł)
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,11 4,44
2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,60 6,05
3. Opłata stała abonamentowa dla:
•  30-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego okresu rozliczeniowego
•  90-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody


5,13
5,13
5,13

2,02
 


5,54
5,54
5,54

2,18
 
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych.
0,028 0,030
Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.
 
Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie, skutecznie pozyskując dofinansowanie z funduszy unijnych. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w istotny i wymierny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców i przyszłych pokoleń. Wodociągi Miasta Krakowa, obsługując ponad milion użytkowników dokładają wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. 

PLIKI DO POBRANIA