Menu mobile

Kontakt
Wybierz dogodną formę kontaktu.

Powrót do strony głównej

Cofnij Zmień rozmiar czcionki Drukuj

Najważniejsze telefony

  • zgłoszenie awarii: numer alarmowy 994, 12 42-42-303, 0-800-13-00-60
  • centrala: 12 42-42-300
  • dziennik podawczy: 12 42-42-314, 12 42-42-318
 

Inne formy kontaktu


Kontakt z wybranymi departamentami

  • Dział Techniczny: 12 42-42-315
  • Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 42-42-412, 12 42-42-446, 12 62-03-367
  • zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 42-42-435, 12 42-42-436, 12 42-42-372, 12 42-42-430, 12 42-42-481
  • informacja o należnościach: 12 62-03-370, 12 42-42-499 
  • odczyt wodomierza: 12 42-42-437, 12 42-42-487 
  • dowóz wody beczkowozem: 12 62-03-212

Adres siedziby spółki

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 234 567 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Poniżej znajduje się formularz za pomocą którego możesz się z nami skontaktować


Sekretariat Prezesa Zarządu

tel. 12 62-03-320, 12 42-42-329
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu

tel. 12 43-33-421
fax 12 42-42-442


Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Sekretariat Członka Zarządu

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-322

Kontakt dla mediów:

e-mail: rzecznik.prasowy@wodociagi.krakow.pl

Rzecznik prasowy: Anna Maszadro

tel. kom.  48 662 191 919