Menu mobile

Odnawialne źródła energii

Powrót do strony głównej

Odnawialne źródła energii Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kogeneracja

Głównym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła jest prowadzony na obu Zakładach Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy proces kogeneracji. Wykorzystany do tego procesu biogaz powstaje w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Wygenerowana energia elektryczna pokrywa 50% zapotrzebowania ZOŚ Kujawy i 20% ZOŚ Płaszów oraz od 70% do 100% zapotrzebowania na energię cieplną zakładów.

 

Fotowoltaika

Wodociągi Miasta Krakowa do produkcji zielonej energii wykorzystują stację fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów.
Jej łączna produkcja pokrywa zapotrzebowanie na energię dla całego zaplecza administracyjnego i socjalnego oczyszczalni.

 

Turbiny

  • Turbina na tranzycie wody uzdatnionej 
Do produkcji prądu wykorzystywana jest również energia potencjalna wody. W tym celu na tranzycie wody uzdatnionej z Zakładu Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach do Krakowa zainstalowano specjalną turbinę, pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Odzyskuje ona ok. 20% energii zużytej na pompowanie wody do procesu uzdatniania.

 

  • Turbiny gazowe 
Turbiny gazowe, na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów, wykorzystywane są do produkcji energii z metanu, który powstaje podczas fermentacji osadów ściekowych. Roczna ilość energii wyprodukowanej w ten sposób pokrywa w całości zapotrzebowanie węzła odwadniania osadów ściekowych.

 

  • Turbina na odpływie ścieków oczyszczonych 
W oczyszczalni ścieków Płaszów wykorzystuje się również potencjał ścieków oczyszczonych. Na ich odpływie zamontowano turbinę, która pozwala na odzysk ok. 10% energii zużytej na pompowanie ścieków.