Menu mobile

Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków

Powrót do strony głównej

Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

zestawienie 4 logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska

logo wodociągów Miasta Krakowa.

 

Projekt „Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych”


Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0039/17 z dnia 12.12.2019 r.
InnoMUZAK
 
Dnia 12 grudnia 2019 r. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oraz Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Cel główny projektu:

  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie odzysku surowców z odcieków z odwadniania osadów ściekowych oraz doskonalenia metod usuwania azotu w oczyszczalni ścieków, a w szczególności: usuwanie azotu w procesie skróconej nitryfikacji – denitryfikacji, odzysk substancji humusowych oraz wykorzystanie archeanów.
 

Planowany efekt projektu:

  • opracowanie nowych niskoenergetycznych technologii oczyszczania ścieków metodą bioaugmentacji mikroorganizmami inkubowanymi, umożliwiających ich szybkie namnażanie.
 
  • ​Wartość projektu: 3 953 172,50 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich: 3 353 719,38 PLN

  • W tym wysokość dofinansowania dla WMK S.A.: 700 546,88 PLN

  • Okres realizacji: 2019 r. – 2023 r.