Menu mobile

lnnowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych

Powrót do strony głównej

lnnowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logo Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

zestawienie 4 logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska  

”lnnowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”

 

Cel projektu:
Opracowanie innowacyjnych technologii uzdatniania silnie zasolonych i zanieczyszczonych wód powierzchniowych.
 
W ramach projektu zostanie opracowana innowacyjna technologia uzdatniania silnie zasolonych wód powierzchniowych dla uzyskania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej wszystkie dziś obowiązujące i przyszłe wymagania. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany zostanie uruchomiony nowy, pilotażowy ciąg technologiczny uzdatniania wody. Będzie on pracował w oparciu o wodę pobieraną z Wisły.
 
W ramach projektu przetestowany zostanie innowacyjny w skali światowej proces elektrolizy odpadowej solanki, dla uzyskania efektywnej dezynfekcji podchlorynem sodu.
 
lstotnym problemem badawczym będzie opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych skutecznie eliminujących nowo pojawiające się zanieczyszczenia, w tym farmaceutyk i związki endokrynnie czynne, a także inne mikrozanieczyszczenia organiczne.


Rezultat projektu:

kompletna koncepcja innowacyjnego procesu uzdatniania, zweryfikowana w warunkach rzeczywistych na instalacji pilotażowej,
możliwość dostosowania potencjału technologicznego przedsiębiorstw wodociągowych w naszym kraju i w UE (odbiorcy projektu) do nowych zagrożeń i ryzyka, wynikających ze zmian klimatycznych oraz wymagań tzw. nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
możliwość uzdatniania wody do wymaganych parametrów uwzględniająca długookresowe zmiany stężeń chlorków i tzw. nowych zanieczyszczeń. 
 
  • Wartość projektu: 5 653 434,27 PLN
  • W tym wysokość dofinansowania: 3 614 971,64 PLN
  • Okres realizacji: 2021 r. – 2023 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.