Menu mobile

Inne projekty Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w uzdrowisku Swoszowice”

13 stycznia 2023 roku Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW, realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w uzdrowisku Swoszowice”.
 
  • Przewidywany, całkowity koszt realizacji: 1 315 779,00 zł
  • Kwota Pożyczki: do 1 306 404,00 zł

Celem projektu jest wybudowanie sieci wodociągowej i umożliwienie podpięcia się mieszkańcom ul. Familijnej, Lusińskiej, Przyrodniczej Uzdrowiska Swoszowice do miejskiej sieci wodociągowej, a także przebudowanie sieci wodociągowej i umożliwienie podpięcia się mieszkańcom ul. Jeździeckiej.
 
Główne założenia projektu:
  • podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców na wskazanych obszarach
  • poprawa spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej w zakresie dostępu do infrastruktury wodociągowej
  • uporządkowanie gospodarki wodnej
  • osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej liczby użytkowników do sieci wodociągowej
  • zwiększenie obszaru świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
W ramach projektu zostanie wybudowane i zmodernizowane ok. 0,8 km sieci wodociągowej, do której przyłączonych zostanie 154 nowych użytkowników.
 

logo (3.81KB, JPG)

„Remont konserwatorski elewacji budynku Administracyjnego Wodociągów Krakowskich /dawny dworzec Wodociągowy/ przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie" – I rok realizacji PWE

Umowa nr WD-I/II.25/56/2021

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna realizują projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którego celem jest odrestaurowanie elewacji budynku wpisanego w rejestr zabytków pod numerem A-1042.
 
  • Wartość zadania:  277 987,87 zł
  • Wysokość dofinansowania:  161 232,96 zł
  • Okres realizacji: 2021 r.