Menu mobile

Kontrakt 19 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej w ul. Grzepskiego i w ul. Grzepskiego-bocznej w Krakowie"

 
W ramach Kontraktu 19 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Grzepskiego
i Grzepskiego – bocznej na terenie dzielnicy Swoszowice.
  • Zadanie realizowane było w okresie od 17.09 2014 do 14.01.2015
 
  • W ramach kontraktu wybudowano nową sieć kanalizacyjną z kamionki:
1.  DN 300 na długości 694,29 m   
2.  DN 250 na długości 75,97 m 
3.  DN 150 na długości 185,68 m. 
 
  • Konieczna była przebudowa wodociągu:
1.  PE DN 110 na długości  68,50 m
2.  PE 50 na długości 3,85 m 

Z powodu kolizji przebudowany został także gazociąg.